• nVision - Moduł - Inventory, Users, Helpdesk, Dataguard, SmartTime

Licencja wieczysta - Ilość 200

62311.80
opak Add to wishlist
Shipping within Right away
Shipping price 0
Elektronicznie 0
The Availability Of Duża dostępność
Leave your phone

Moduły INVENTORY, USERS, HELPDESK, DATAGUARD, SMARTTIME - Zintegrowane zarządzanie i bezpieczeństwo IT

 

Logo producenta - Axence

 

Axence - jest polskim producentem oprogramowania do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT oraz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa informatycznego organizacji. Ich flagowym produktem jest Axence nVision. Jest to zintegrowane rozwiązanie all-in-one, złożone z 6 modułów funkcjonalnych, wykorzystywane przez 3500 stałych klientów na całym świecie.

Rozwiązanie Axence nVision odpowiada na kluczowe potrzeby organizacji w zakresie monitorowania sieci i użytkowników, inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, zdalnej pomocy technicznej oraz ochrony danych przed wyciekiem.

 

Axence nVision - wszystkie moduły

 

Moduł NETWORK (darmowy) - Pełny monitoring sieci

Gdy potrzebujesz monitorować urządzenia pojawiające się i działające w Twojej sieci oraz kiedy chcesz mieć zawczasu informację o potencjalnych awariach w sieci.

 

Axence nVision - moduł Network

 

Funkcje modułu NETWORK:

  • zapobieganie kosztownym przestojom przez wykrywanie anomalii w działaniu urządzeń,

  • bezpieczna serwerownia – monitorowanie wskaźników wilgotności i temperatury,

  • zawsze aktualne dane o wydajności serwera i łącza internetowego,

  • większa kontrola nad procesami systemowymi,

  • lepsza wydajność procesów biznesowych dzięki kompletnej wiedzy o stanie działania najważniejszych serwisów,

  • obsługa szyfrowania AES, DES i 3DES dla protokołu SNMPv3,

  • skanowanie sieci, wykrywanie urządzeń i serwisów TCP/IP,

  • interaktywne mapy sieci, mapy użytkownika, oddziałów, mapy inteligentne,

  • jednoczesna praca wielu administratorów, zarządzanie uprawnieniami, dzienniki dostępu,

  • serwisy TCP/IP: poprawność i czas odpowiedzi, statystyka ilości odebranych/utraconych pakietów (PING, SMB, HTTP, POP3, SNMP, IMAP, SQL itp.),

  • liczniki WMI: obciążenie procesora, zajętość pamięci, zajętość dysków, transfer sieciowy itp.,

  • możliwość nakładania na urządzenie liczników wydajności wg szablonu (wzorca),

  • działanie Windows: zmiana stanu usług (uruchomienie, zatrzymanie, restart), wpisy dziennika zdarzeń,

  • liczniki SNMP v1/2/3 (np. transfer sieciowy, temperatura, wilgotność, napięcie zasilania, poziom tonera i inne),

  • kompilator plików MIB,

  • obsługa pułapek SNMP,

  • routery i switche: mapowanie portów,

  • obsługa komunikatów syslog,

  • alarmy zdarzenie - akcja,

  • powiadomienia (pulpitowe, e-mail, SMS) oraz akcje korekcyjne (uruchomienie programu, restart komputera itp.),

  • raporty (dla urządzenia, oddziału, wybranej mapy lub całej sieci),

 

Moduł INVENTORY - Łatwe zarządzanie zasobami IT (ITAM)

Gdy chcesz mieć pod ręką pełną listę zainstalowanego oprogramowania, rozliczać licencje, przeprowadzać inwentaryzację sprzętu oraz zarządzać wszystkimi zasobami IT w jednym miejscu.

 

Axence nVision - moduł Inventory

 

Inventory Assistant

Zarządzaj zasobami organizacji bez ograniczeń! Już nie musisz uruchamiać służbowego komputera i logować się do konsoli – skorzystaj ze swojego smartfona Pobierz Asystenta Inwentaryzacji dla systemu Android!

 

Asystent inwentaryzacji - Android

 

Asystent inwentaryzacji - Google Play

 

Funkcje modułu INVENTORY:

  • IT Asset Management – zarządzanie wszelkimi zasobami, za które odpowiada dział IT,

  • szczegółowe informacje i ewidencja czynności wykonywanych na zasobach w trakcie całego cyklu życia, możliwość definiowania statusów i pól oraz generowanie protokołu przekazania sprzętu,

  • widok zasobów, aplikacji, dokumentów, licencji dla poszczególnego użytkownika lub osobny widok według zasobów przypisanych do urządzeń,

  • jednoczesne przypisywanie dokumentu do wielu zasobów,

  • Mobilny Asystent Inwentaryzacji dla systemu Android,

  • generator dokumentów na podstawie szablonów,

  • automatyczne numerowanie dodawanych zasobów i dokumentów wg zdefiniowanego wzorca numeracji,

  • Software Asset Management – rozbudowany system zarządzania aplikacjami i licencjami, identyfikacja realnego zużycia licencji,

  • rozliczanie dowolnego typu licencji w tym modelowanie licencji chmurowych,

  • rozliczanie licencji według użytkownika, urządzenia, numeru seryjnego lub na podstawie wersji zainstalowanej aplikacji,

  • historia użycia konkretnej licencji oprogramowania,

  • audyt inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania,

  • wgląd w licencje przypisane do użytkownika pracującego na wielu urządzeniach,

  • zdalny dostęp do managera plików z możliwością usuwania plików użytkownika,

  • informacje o wpisach rejestrowych, plikach i archiwach .zip na stacji roboczej,

  • szczegółowe informacje o konfiguracji sprzętowej konkretnej stacji roboczej,

  • zarządzanie instalacjami/dezinstalacjami oprogramowania w oparciu o menedżera pakietów MSI,

  • alarmy: instalacja oprogramowania, zmiana w zasobach sprzętowych,

  • lista kluczy oprogramowania Microsoft,

  • aplikacja dla systemu Android umożliwiająca spis z natury na bazie kodów kreskowych, kodów QR,

  • możliwość archiwizacji i porównywania audytów,

  • monitorowanie harmonogramu zadań Windows,

 

Moduł USERS - Bezpieczeństwo danych i zarządzanie użytkownikami

Gdy chcesz zapobiegać problemom z bezpieczeństwem firmowych danych oraz kiedy zależy Ci na sprawnym zarządzaniu dostępami i uprawnieniami użytkowników.

 

Axence nVision - moduł Users

 

Funkcje modułu USERS:

  • pełne zarządzanie użytkownikami, bazujące na grupach i politykach bezpieczeństwa,

  • dane są gromadzone i przyporządkowywane do konkretnego użytkownika, dzięki czemu wszystkie dostępy, uprawnienia, polityka aplikacji i stron oraz polityka monitorowania – podążają automatycznie za nim niezależnie od komputera, na którym pracuje,

  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa firmy: możliwość blokowania niebezpiecznych domen WWW przed przypadkowym wejściem i pobraniem złośliwego oprogramowania,

  • ochrona pracowników przed wiadomościami phishingowymi i atakami APT,

  • optymalizacja organizacji pracy – wiedza o czasie poświęcanym na dane czynności pozwala pomóc usprawnić konkretne procesy biznesowe,

  • rozróżnienie, na którym urządzeniu dana czynność została wykonana,

  • minimalizacja zjawiska cyberslackingu i zwiększenie wydajności pracowników,

  • redukcja kosztów wydruku,

  • blokowanie stron WWW,

  • blokowanie uruchamianych aplikacji,

  • monitorowanie wiadomości e-mail (nagłówki) - antyphishing,

  • szczegółowy czas pracy (godzina rozpoczęcia i zakończenia aktywności oraz przerwy),

  • użytkowane aplikacje (aktywnie i nieaktywnie),

  • odwiedzane strony WWW (tytuły i adresy stron, liczba i czas wizyt),

  • audyty wydruków (drukarka, użytkownik, komputer), koszty wydruków,

  • użycie łącza: generowany przez użytkowników ruch sieciowy,

  • statyczny zdalny podgląd pulpitu użytkownika (bez dostępu),

  • zrzuty ekranowe (historia pracy użytkownika ekran po ekranie),

  • blokowanie uruchamiania procesów na podstawie lokalizacji pliku .EXE,

  • zarządzanie regułami blokowania aplikacji i stron WWW (tworzenie, grupowanie, powielanie między grupami użytkowników),

 

Moduł HELPDESK - Intuicyjna pomoc techniczna

Gdy potrzebujesz zarządzać zgłoszeniami pracowników i odpowiadać na nie w łatwy sposób oraz chcesz szybko udzielać im zdalnej pomocy.

 

Axence nVision - moduł Helpdesk

 

Funkcje modułu HELPDESK:

  • tworzenie zgłoszeń serwisowych i zarządzanie nimi (przypisywanie do administratorów),

  • możliwość wskazania osób, które muszą zaakceptować zgłoszenie,

  • tworzenie ścieżek akceptacji na podstawie kategorii przypisanej do zgłoszenia,

  • kiosk z aplikacjami - możliwość stworzenia listy bezpiecznych aplikacji do samodzielnej instalacji przez użytkownika,

  • komentarze, zrzuty ekranowe i załączniki w zgłoszeniach,

  • konfigurowanie pól niestandardowych, powiązanych w wybraną kategorią zgłoszenia,

  • automatyzacje bazujące na założeniu: warunek » akcja,

  • przetwarzanie zgłoszeń w trybie anonimowym (wsparcie w realizacji wymogów „Dyrektywy o Sygnalistach”),

  • dokumenty prawne dot. ochrony sygnalistów w tym szablon regulaminu zgłoszeń wewnętrznych wymagany przez Dyrektywę,

  • dwa tryby widoku - jasny i ciemny,

  • planowanie zastępstw w przydzielaniu zgłoszeń,

  • rozbudowany system raportów,

  • powiadomienia i widok zgłoszenia odświeżany w czasie rzeczywistym,

  • baza zgłoszeń z rozbudowaną wyszukiwarką,

  • baza wiedzy z kategoryzacją artykułów i możliwością wstawiania grafik oraz filmów z YouTube,

  • przejrzysty i intuicyjny interfejs webowy,

  • wewnętrzny komunikator (czat) z możliwością przydzielania uprawnień oraz przesyłania plików i tworzenia rozmów grupowych,

  • komunikaty wysyłane do użytkowników/komputerów z możliwym/obowiązkowym potwierdzeniem odczytu,

  • zdalny dostęp do komputerów z możliwością blokady myszy/klawiatury,

  • dwukierunkowa wymiana plików,

  • zarządzanie procesami Windows z poziomu okna informacji o urządzeniu,

  • zadania dystrybucji oraz uruchamiania plików (zdalna instalacja oprogramowania),

  • procesowanie zgłoszeń z wiadomości e-mail,

  • integracja bazy użytkowników z Active Directory,

  • zarządzanie kontami lokalnych użytkowników Windows (tworzenie, usuwanie, edycja, reset hasła, eskalacja/deeskalacja uprawnień oraz włączanie/wyłączanie kont),

  • zdalna edycja rejestru na komputerach z zainstalowanym agentem nVision,

 

Moduł DATAGUARD - Kontrola dostępu do danych

Gdy chcesz zwiększyć poziom bezpieczeństwa w Twojej organizacji poprzez ochronę danych i zarządzać zewnętrznymi zabezpieczeniami z poziomu jednej konsoli.

 

Axence nVision - moduł Dataguard

 

Funkcje modułu DATAGUARD:

  • automatyczne nadawanie użytkownikowi domyślnej polityki monitorowania i bezpieczeństwa,

  • ograniczenie ryzyka wycieku strategicznych danych za pośrednictwem przenośnych pamięci masowych oraz urządzeń mobilnych,

  • zabezpieczenie sieci firmowej przed wirusami instalującymi się automatycznie z pendrive’ów lub dysków zewnętrznych,

  • oszczędność pieniędzy i czasu potrzebnego na odzyskanie utraconych danych,

  • integracja z Windows Defender: zarządzanie ustawieniami wbudowanego antywirusa wraz z możliwością alarmowania o wykrytych problemach oraz wynikach skanowania,

  • integracja z Windows Firewall: włączanie i wyłączanie zapory dla wybranych typów połączeń, tworzenie reguł ruchu, odczyt stanu zapory na stacjach roboczychy,

  • możliwość usuwania nieistniejących/zutylizowanych nośników danych (np. USB),

  • alarmy o podłączonym urządzeniu obcym (nieposiadającym atrybutu „nośnik zaufany”),

  • integracja z Windows Bitlocker: odczyt stanu modułu TPM oraz zaszyfrowania woluminów,

  • zdefiniowanie polityki przenoszenia danych firmowych przez pracowników wraz z odpowiednimi uprawnieniami,

  • informacje o urządzeniach podłączonych do danego komputera,

  • lista wszystkich urządzeń podłączonych do komputerów w sieci,

  • audyt (historia) podłączeń i operacji na urządzeniach przenośnych oraz na udziałach sieciowych,

  • zarządzanie prawami dostępu (zapis, uruchomienie, odczyt) dla urządzeń, komputerów i użytkowników,

  • centralna konfiguracja: ustawienie reguł dla całej sieci, dla wybranych map sieci oraz dla grup i użytkowników Active Directory,

  • integracja bazy użytkowników i grup z Active Directory,

  • alarmy: podłączono/odłączono urządzenie mobilne, operacja na plikach na urządzeniu mobilnym,

 

Moduł SMARTTIME - Mądre wykorzystanie czasu

Gdy zależy Ci na zidentyfikowaniu aktywności pracowników i zespołów, które pochłaniają najwięcej czasu i chcesz zoptymalizować efektywność pracy w kluczowych obszarach.

 

Axence nVision - moduł SmartTime

 

Funkcje modułu SMARTTIME:

  • statystyki własnej aktywności przy komputerze w wybranym przedziale czasu: dzień / tydzień / miesiąc / dowolny okres,

  • wgląd we wskaźniki aktywności wszystkich podległych pracowników,

  • możliwość tworzenia grup złożonych z dowolnych pracowników organizacji,

  • dostęp dla menedżera grupy do metryki aktywności dla wszystkich jej członków,

  • statystyki czasu spędzonego przed komputerem,

  • dwa tryby widoku - jasny i ciemny,

  • lista aplikacji używanych przez pracowników z rozbudowaną możliwością filtrowania, przypisywania do wybranych kategorii i nadawania im odpowiednich statusów,

  • podgląd aplikacji używanych w grupie bądź przez indywidualnego użytkownika w dowolnym czasie,

  • dodawanie wyjątków przez administratora grupy, wskazujących, że dana aplikacja w tej grupie jest uznawana za produktywną,

  • możliwość wskazywania przez administratora statusów konkretnych aplikacji: produktywna / neutralna / nieproduktywna,

  • grupowanie stron internetowych oraz aplikacji z podziałem na: produktywne / nieproduktywne / neutralne,

  • widok najczęściej używanych aplikacji produktywnych, nieproduktywnych i neutralnych w dowolnie wybranym okresie czasu,

  • definiowanie minimalnego progu produktywności (czasu spędzonego w aplikacjach produktywnych) i maksymalnego progu nieproduktywności (czasu spędzonego w aplikacjach nieproduktywnych),

  • cykliczne alerty wysyłane mailem o przekroczeniu zdefiniowanych progów produktywności,

  • możliwość ustalania okresu, po którym dane mają być usuwane z modułu SmartTime,

  • lista kontaktów w organizacji z wbudowaną wyszukiwarką,

  • szybkie, bezpośrednie przejście między modułami HelpDesk i SmartTime,

  • podgląd zrzutu ekranu wybranego użytkownika dostępny dla menedżerów i administratorów,

  • czas prywatny - możliwość wyłączenia analizy aktywności w SmartTime w czasie używania służbowego komputera do celów prywatnych,

 

Moduł ADMINCENTER (darmowy) - Centrum dowodzenia i bezpieczeństwa IT

Gdy chcesz tworzyć własne dashboardy z kluczowymi zdarzeniami i parametrami sieci IT oraz obserwować regularnie odświeżane dane na dużych ekranach telewizorów i rzutników.

 

Axence nVision - moduł Admincenter

 

Funkcje modułu ADMINCENTER:

  • interaktywne dashboardy i widgety prezentujące dane z modułów nVision,

  • dodawanie i zarządzanie nieograniczoną liczbą dashboardów,

  • automatyczne odświeżanie dashboardów co 1 minutę,

  • wyświetlanie dashboardów w trybie ciemnym i jasnym,

  • metryki SLA dla zgłoszeń,

  • możliwość dodawania widgetów ze wszystkich modułów nVision,

  • Network: liczniki wydajności, alarmy oraz odpowiedzi serwisów TCP/IP,

  • Inventory: zmiany w konfiguracji sprzętowej urządzeń, zmiany w konfiguracji aplikacyjnej urządzeń, alarmy dla zasobów,

  • Users: statystyki wydruków, dane z używanych oraz uruchomionych aplikacji, wysycenie łącz, aktywność na stronach WWW,

  • HelpDesk: statystyki z obsługi zgłoszeń, lista najnowszych oraz najstarszych nierozwiązanych zgłoszeń, metryki SLA dla zgłoszeń,

  • DataGuard: ostatnie podłączane nośniki zewnętrzne, ostatnie operacje na plikach,

  • SmartTime: produktywność dla grupy, statystyki czasu nieproduktywnego.

 

Powyższy wariant licencji zawiera:

  • Długość subskrypcji: wieczysta

  • Liczba urządzeń: 200

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o Axence nVision? Sprawdź linki poniżej:

 

Webinaria i warsztaty Axence

https://axence.net/pl/webinaria_i_warsztaty

Wypróbuj Axence nVision

Napisz do nas: info@cass-software.pl

Więcej informacji na stronie producenta Axence

https://axence.net/pl/

https://axence.net/pl/nvision

There is currently no comments or ratings for this product.
The Signature Of The
Email
Ask a question