• Azure Backup

Subskrypcja 12 miesięcy - 1 instancja do 500 GB - Ilość 1

2706.00
opak Add to wishlist
Shipping within Right away
Shipping price 0
Elektronicznie 0
The Availability Of Duża dostępność
Leave your phone

Azure Backup - Rozwiązanie do wykonywania kopii zapasowych i odzyskiwania ich z chmury Microsoft Azure

 

Logo firmy Microsoft

 

Microsoft - amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne ze spółką w Redmond w stanie Waszyngton, założone w 1975 roku przez Billa Gatesa i Paula Allena. Najbardziej znane jako producent systemów operacyjnych Microsoft Windows i oprogramowania biurowego Microsoft Office. Od 2001 roku przedsiębiorstwo produkuje konsole gier Xbox. Właściciel takich serwisów jak LinkedIn, GitHub czy firm jak np. Activision Blizzard.

Dodatkowo obecnie jednym z najważniejszych produktów firmy Microsoft jest ich platforma chmurowa Microsoft Azure, która została stworzona w modelu PaaS (Platforma jako usługa). Platforma ta to ponad 200 produktów i usług w chmurze, które ułatwiają tworzenie nowych rozwiązań.

 

Usługa Azure Backup - to ekonomiczne, bezpieczne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych jednym kliknięciem, które jest skalowalne w zależności od potrzeb związanych z magazynem kopii zapasowych. Scentralizowany interfejs zarządzania ułatwia definiowanie zasad tworzenia kopii zapasowych i ochronę szerokiego zakresu obciążeń przedsiębiorstw, w tym usługi Azure Virtual Machines, baz danych SQL i SAP oraz udziałów plików platformy Azure.

 

Microsoft Azure Backup

 

Dla jakich danych mogę tworzyć kopię zapasową?

 • Lokalne — tworzenie kopii zapasowych plików, folderów i stanu systemu przy użyciu agenta Microsoft Azure Recovery Services. Użyj agenta programu DPM lub Azure Backup Server do ochrony lokalnych maszyn wirtualnych (funkcji Hyper-V i oprogramowania VMware) i innych obciążeń lokalnych,

 • Maszyny wirtualne platformy Azure - tworzenie kopii zapasowej całych maszyn wirtualnych z systemem Windows/Linux lub tworzenie kopii zapasowych plików, folderów i stanu systemu przy użyciu agenta Mars,

 • Managed disks platformy Azure - tworzenie kopii zapasowej Managed disks platformy Azure,

 • Azure Files udziały - tworzenie kopii zapasowych udziałów plików platformy Azure na koncie magazynu,

 • SQL Server na maszynach wirtualnych - tworzenie kopii zapasowych baz danych SQL Server uruchomionych na maszynach wirtualnych platformy Azure,

 • SAP HANA baz danych na maszynach wirtualnych - tworzenie kopii zapasowych SAP HANA baz danych działających na maszynach wirtualnych platformy Azure,

 • Serwery Azure Database for PostgreSQL - tworzenie kopii zapasowych baz danych usługi Azure PostgreSQL i przechowywanie kopii zapasowych przez maksymalnie 10 lat,

 • Obiekty blob platformy Azure - Przegląd operacyjnej kopii zapasowej dla obiektów blob platformy Azure,

 

Dlaczego warto używać usługi Azure Backup?

 • Odciążanie lokalnej kopii zapasowej - Azure Backup oferuje proste rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych zasobów lokalnych w chmurze. Uzyskaj krótkoterminowe i długoterminowe kopie zapasowe bez konieczności wdrażania złożonych lokalnych rozwiązań do wykonywania kopii zapasowych.

 • Tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych usługi Azure IaaS - Azure Backup zapewnia niezależne i izolowane kopie zapasowe, aby zapewnić ochronę przed przypadkowym zniszczeniem oryginalnych danych. Kopie zapasowe są przechowywane w magazynie usługi Recovery Services z wbudowanymi funkcjami zarządzania punktami odzyskiwania. Konfiguracja i skalowalność są proste, kopie zapasowe są optymalizowane i można je łatwo przywrócić w razie potrzeby.

 • Łatwe skalowanie - usługa Azure Backup używa dostępnej mocy i nieograniczonej skali chmury Azure do zapewniania wysokiej dostępności, bez narzutu na konserwację lub monitorowanie.

 • Pobieranie nieograniczonego transferu danych - Azure Backup nie ogranicza ilości przesyłanych danych przychodzących lub wychodzących lub opłaty za transferowane dane.

 • Zachowaj bezpieczeństwo danych - Azure Backup udostępnia rozwiązania do zabezpieczania danych podczas ich przesyłania i przechowywania.

 • Scentralizowane monitorowanie i zarządzanie - Azure Backup zapewnia wbudowane funkcje monitorowania i alertów w magazynie Recovery Services. Funkcje te są dostępne bez żadnej dodatkowej infrastruktury zarządzania. Możesz również zwiększyć skalę monitorowania i raportowania przy użyciu Azure monitor.

 • Pobieranie kopii zapasowych spójnych na poziomie aplikacji - kopia zapasowa spójna na poziomie aplikacji oznacza, że punkt odzyskiwania ma wszystkie dane wymagane do przywrócenia kopii zapasowej. Azure Backup zapewnia kopie zapasowe spójne z aplikacją, co zapewnia, że dodatkowe poprawki nie są wymagane do przywrócenia danych. Przywracanie danych spójnych na poziomie aplikacji skraca czas przywracania, co pozwala szybko powrócić do stanu roboczego.

 • Przechowuj krótkoterminowe i długoterminowe dane - możesz używać magazynów Recovery Services do krótkoterminowego i długoterminowego przechowywania danych.

 • Automatyczne zarządzanie magazynem - hybrydowe środowiska często wymagają heterogenicznego magazynu - znajdującego się w części lokalnie, a w części w chmurze. W przypadku Azure Backup nie ma kosztu korzystania z lokalnych urządzeń magazynujących. Usługa Azure Backup automatycznie przydziela pojemność i zarządza magazynem kopii zapasowych, przy czym użytkownik płaci tylko za faktyczne użycie. Płacisz tylko za zużyty magazyn.

 • Wiele opcji magazynu - Azure Backup oferuje trzy typy replikacji, aby zapewnić wysoką dostępność magazynu/danych,

- Magazyn lokalnie nadmiarowy (LRS) - replikuje dane trzy razy (tworzy trzy kopie danych) w jednostce skalowania magazynu w centrum danych. Wszystkie kopie danych istnieją w tym samym regionie. Magazyn LRS to ekonomiczna opcja ochrony danych przed awariami sprzętu lokalnego.

- Magazyn geograficznie nadmiarowy (GRS) - jest ustawieniem domyślnym i zalecaną opcją replikacji. Magazyn GRS replikuje dane do regionu pomocniczego (setki kilometrów od lokalizacji głównej danych źródłowych). Koszty GRS są większe niż LRS, natomiast GRS zapewnia wyższy poziom trwałości danych, nawet jeśli wystąpi awaria regionalna. 

- Magazyn strefowo nadmiarowy (ZRS) - replikuje dane w strefach dostępności, gwarantując miejsce i odporność danych w tym samym regionie. ZRS nie ma żadnych przestojów. W związku z tym dla krytycznych obciążeń, które nie mogą mieć żadnych przestojów, zaleca się, aby były tworzone w ZRS.

 

Azure Backup

 

 

Powyższy wariant licencji zawiera:

 • Długość subskrypcji - 12 miesięcy

 • Ilość chronionych danych - 1 instancja do 500 GB

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o Azure Backup? Sprawdź linki poniżej:

 

Dokumentacja

https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/backup/

Wypróbuj Azure Backup

Napisz do nas: info@cass-software.pl

Więcej informacji na stronie producenta Microsoft

https://azure.microsoft.com/pl-pl/services/backup/

https://docs.microsoft.com/pl-pl/azure/backup/backup-overview

There is currently no comments or ratings for this product.
The Signature Of The
Email
Ask a question